wilaiporn เชี่ยวชาญด้าน

งานบัญชี แก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัทกับกรมพัฒนาฯ
wilaiporn
เป็นสมาชิกตั้งแต่ : 29/05/2020
ถูกจ้างงานแล้ว
0 ครั้ง
คะแนนฟรีแลนซ์
-
เข้าชม
893 ครั้ง
อัตราการทำงานสำเร็จ
ยังไม่ถูกจ้างงาน
ผู้จ้างงานแนะนำต่อ
0 ครั้ง
ประสบการณ์ทำงานโดยย่อ
-ยื่นแบบภงด.1 3 53 ภ.พ.30 -ยื่นภงด.90/91 -ยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม -ขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้างกับประกันสังคม -จดบริษัทจำกัด -แก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัทจำกัดกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า -ยื่น e-filing กับDBD -ลงบัญชีรับ จ่าย

รายการงานที่เสนอให้บริการทั้งหมด

ความเห็นจากผู้จ้าง

ความเห็นจากฟรีแลนซ์

สนับสนุน เอ็นดู งานเยี่ยม รบกวนบอกต่อเพื่อน ๆ ด้วยนะคะ

เข้าสู่ระบบด้วย Facebook