chanikawongvised เชี่ยวชาญด้าน

พื้นฐานการตลาด การสร้างแบรนด์ การตลาดออนไลน์ การตลาดโดยใช้Instagram และสามารถให้คำปรึกษา และสอนภาษาอังกฤษ, IELTS และให้คำปรึกษาการศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ
chanikawongvised
เป็นสมาชิกตั้งแต่ : 06/03/2020
ถูกจ้างงานแล้ว
0 ครั้ง
คะแนนฟรีแลนซ์
-
เข้าชม
2,373 ครั้ง
อัตราการทำงานสำเร็จ
ยังไม่ถูกจ้างงาน
ผู้จ้างงานแนะนำต่อ
0 ครั้ง
ประสบการณ์ทำงานโดยย่อ
จบการศึกษาด้าน International Marketing และ International Business จากประเทศสิงคโปร์ และประเทศอังกฤษในระดับปริญญาโท มีประสบการณ์ร่วมงานกับบริษัทต่างชาติ ในประเทศอังกฤษ เคยทำงานเป็นผู้ช่วยสอน ผู้ประสานงานโครงการ และที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนานาชาติ และเคยเป็นล่ามให้กับบริษัท Global Language Services Ltd ให้กับคนไทยในอังกฤษ ด้วยประสบการณ์การเรียน การทำวิจัย และการทำงานในต่างประเทศ

รายการงานที่เสนอให้บริการทั้งหมด

ความเห็นจากผู้จ้าง

ความเห็นจากฟรีแลนซ์

สนับสนุน เอ็นดู งานเยี่ยม รบกวนบอกต่อเพื่อน ๆ ด้วยนะคะ

เข้าสู่ระบบด้วย Facebook