ธุรกิจ : ที่ปรึกษาธุรกิจ การตลาด การตลาดออนไลน์ และ กฎหมาย

หมวดหมู่งาน > ทั้งหมด > ปรึกษา แนะนำ/จัดการ
สนับสนุน เอ็นดู งานเยี่ยม รบกวนบอกต่อเพื่อน ๆ ด้วยนะคะ
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม
1. ในกรณีที่มีการว่าจ้างให้ร่างสัญญาต่างๆ จะมีค่าบริการร่างสัญญาเพิ่มต่างหาก
2. ในกรณีที่ต้องการให้จัดทำแผนธุรกิจ จะมีค่าบริการจัดทำแผนธุรกิจเพิ่มต่างหาก
ขอบเขตของงานนี้
1. ผู้ว่าจ้างแจ้งเรื่องที่ต้องการขอคำปรึกษาเบื้องต้น และ นัดหมายวันเวลา
2. ตกลงราคา รับการเสนอราคา และ ชำระเงินผ่านระบบ
3. รับหมายเลขโทรศัพท์ หรือ ไลน์ ติดต่อ
4. ให้คำปรึกษาธุรกิจ การตลาด การตลาดออนไลน์ และ กฎหมาย ทางโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์ ในเวลาประมาณ 60 นาที
5. เมื่อเสร็จแล้วจะส่งไฟล์ pdf เนื้อหาระบุเพียงว่า "ให้คำปรึกษาแล้ว" เพื่อให้ผู้ว่าจ้างทำการ "อนุมัติ" จากนั้นให้ดาว และพิมพ์ข้อความสั้นๆแสดงความประทับใจ
mingbiz
เป็นสมาชิกตั้งแต่ : 10/02/2019
ถูกจ้างแล้ว : 0 ครั้ง
แนะนำต่อ : 0 ครั้ง
ออนไลน์ล่าสุด : 08:31 21/06/2019
ตัวอย่างผลงาน ประวัติการศึกษา หรือประสบการณ์ทำงาน
วศ.ทค.มงคล ตันติสุขุมาล (MBA.;BBA.;B.Eng.;B.Law; Cert.English, Web and Ecommerce)
(วิศวกร ทนายความ นักการตลาดดิจิทัล วิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจ)
การศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA.)
- การค้นคว้าอิสระ เรื่อง การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ (Business Negotiation)
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ปริญญานิพนธ์ เรื่อง อุปกรณ์สื่อสารข้อมูลเสียงพูดผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Speech Communication on Computer Network)
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด)
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์
- ประกาศนียบัตร วิชาภาษาอังก
ราคาเริ่มต้น
2,800 บาท
ใช้เวลา 1 วัน
คิวงานทั้งหมด 0 คิว
เข้าชม
118 ครั้ง
อัตราการทำงานสำเร็จ
ยังไม่ถูกจ้างงาน
ติดต่อฟรีแลนซ์
กรุณาเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย Facebook