การจัดการ : พิสูจน์อักษร ความถูกต้องของคำ รวมถึง ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่งาน > ทั้งหมด > ภาษา
สนับสนุน เอ็นดู งานเยี่ยม รบกวนบอกต่อเพื่อน ๆ ด้วยนะคะ
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม
ราคาดังกล่าว เป็นราคาเริ่มต้นสำหรับขอบข่ายหรือเนื้องานทั่วไป ทั้งนี้ หากเป็นเนื้อหาเฉพาะทาง ผู้ว่าจ้าง สามารถพูดคุย/เจรจาตกลงกันได้
ขอบเขตของงานนี้
1. ผู้สนใจทักพูดคุยรายละเอียดงาน
2. เมื่อตกลงรับงาน ผู้ว่าจ้าง ส่งงานให้ลิลลี่ดำเนินการ
3. ลิลลี่ดำเนินงานทันทีเมื่อผู้ว่าจ้างดำเนินการตามเงื่อนไขของงานยิ้มเรียบร้อยแล้ว
4. ดำเนินงานภายในวันเดียวเสร็จถือเป็นอย่างเร็วที่สุด และจะนำส่งผลงานให้ผู้ว่าจ้างทันที ทั้งนี้ ระยะเวลาการดำเนินงานขึ้นกับจำนวนหน้า-ความเฉพาะของเนื้อหา ตามแต่ที่ตกลงกับผู้ว่าจ้าง
linly
เป็นสมาชิกตั้งแต่ : 28/06/2019
ถูกจ้างแล้ว : 0 ครั้ง
แนะนำต่อ : 0 ครั้ง
ออนไลน์ล่าสุด : 22:16 12/07/2019
ตัวอย่างผลงาน ประวัติการศึกษา หรือประสบการณ์ทำงาน
การพิสูจน์อักษรจากผู้ว่าจ้างงาน อาทิ บทคัดย่อเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการด้านการแพทย์ การเขียนข่าวและพิสูจน์อักษร การพิสูจน์อักษรในรายงานประจำไตรมาส รายงานประจำปี
ราคาเริ่มต้น
350 บาท
ใช้เวลา 7 วัน
คิวงานทั้งหมด 0 คิว
เข้าชม
93 ครั้ง
อัตราการทำงานสำเร็จ
ยังไม่ถูกจ้างงาน
ติดต่อฟรีแลนซ์
กรุณาเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย Facebook