ธุรกิจ : ออกแบบวิเคราะห์โครงสร้าง + รายการคำนวณ โครงสร้าง + จัดทำ BOQ สำหรับยื่นกู้ธนาคาร

หมวดหมู่งาน > ทั้งหมด > วิศวกร
สนับสนุน เอ็นดู งานเยี่ยม รบกวนบอกต่อเพื่อน ๆ ด้วยนะคะ
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม
งานออกแบบโครงสร้าง เขียนแบบโครงสร้าง ทำรายการคำนวณพร้อมรับรองแบบก่อสร้าง
-พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 120 ตร.ม. และไม่เกิน 1 ชั้น ราคา 2,500 บาท
-พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 120-250 ตร.ม. ราคา 4,000 บาท
-พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 251-350 ตร.ม. ราคา 6,000 บาท
-พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 351-600 ตร.ม. ราคา 8,000 บาท
-พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 601 ตร.ม. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1,000 ตร.ม.ไปคิดราคาเหมารวม 10,000 บาท
ลูกค้าจะได้รับ

***ไม่รวมค่าใบรับรองจากสภาวิศกร (500 บาท)

-รายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
-แบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง (DWG)
ขอบเขตของงานนี้
ขั้นตอนการทำงาน
สำหรับ ออกแบบวิเคราะห์โครงสร้าง + รายการคำนวณ โครงสร้าง + จัดทำ BOQ สำหรับยื่นกู้ธนาคาร
1. รับแบบงานสถาปัตย์จากสถาปนิก รับฟังขอบเขตงานเบื้องต้น และประเภทของโครงสร้างจากผู้ว่าจ้าง
2. จัดวางแนวคาน,เสา,พื้น และตรวจสอบว่าขัดแย้งกับแบบสถาปัตย์หรือไม่ อย่างไร
3. จำลองโครงสร้าง 3D Model โดยใช้โปรแกรม MIDAS
4. วิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้าง
5. จัดทำรายการคำนวณประกอบแบบงานโครงสร้าง
6. เขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง
kittipong.cee
เป็นสมาชิกตั้งแต่ : 22/01/2022
ถูกจ้างแล้ว : 0 ครั้ง
แนะนำต่อ : 0 ครั้ง
ออนไลน์ล่าสุด : 21:39 22/01/2022
ราคาเริ่มต้น
2,500 บาท
ใช้เวลา 4 วัน
คิวงานทั้งหมด 0 คิว
เข้าชม
490 ครั้ง
อัตราการทำงานสำเร็จ
ยังไม่ถูกจ้างงาน
ติดต่อฟรีแลนซ์
กรุณาเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย Facebook