รับสถาปนิกคนที่พร้อมให้ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

หมวดหมู่งาน > ทั้งหมด > สถาปนิก
สนับสนุน เอ็นดู งานเยี่ยม รบกวนบอกต่อเพื่อน ๆ ด้วยนะคะ
ขอบเขตของงานนี้
วัตถุประสงค์ สร้างอาคารพร้อมเลือกประเภทอาคาร และข้อกฎหมาย ที่จะสามารถใช้ในกิจกรรมของโครงการได้ เพื่อประกอบกิจกรรมกายภาพบำบัด โดยมีเครื่องออกกำลังกายเป็นเครื่องมือบำบัด ลักษณะคล้ายฟิตเนส ซึ่งมีหลายเครื่อง ค่อนข้างใช้พื้นที่ในการจัดวาง โดยชั้นใดชั้นหนึ่ง ใน1ชั้น ที่จำเป็นต้องใข้พื้นที่ในการจัดวางเครื่องบำบัด ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 280 และ ความกว้าง ของห้องน้อยที่สุดที่ทำได้ ไม่น้อยกว่า 10 เมตร (เช่น 280 = 10 x 28 (กว้าง x ยาว) ) -ผังสี ย.7-25 สีส้ม -ถนนด้านหน้าแปลงที่ดิน เป็นถนนสาธารณะ มีความกว้าง 5.5เมตร หาสถาปนิกที่จะทำการศึกษาและวิเคราะห์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเฉพาะ -ผังเมือง ตามพรบ.
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม
บริษัทศึกษาความเป็นไปได้ของโครง
เป็นสมาชิกตั้งแต่ : 06/04/2021
ออนไลน์ล่าสุด : 19:53 28/08/2021
งบประมาณ
3,000 บาท
เข้าชม
1,422 ครั้ง

เข้าสู่ระบบด้วย Facebook