งานเยี่ยมคืออะไร


งานเยี่ยมคือเวบไซด์ที่ต้องการเป็นตัวกลางให้การจ้างงานในวิธีที่ประหยัด ปลอดภัย มีตัวเลือกมากขึ้น แต่ยังคงคุณภาพ สบายใจ สำหรับทั้งผู้ว่าจ้าง และฟรีแลนซ์

ผู้ว่าจ้าง จะไม่ถูกฟรีแลนซ์ทิ้งงาน และสำหรับฟรีแลนซ์ หลังจากทำงานจบ ก็จะได้เงินแน่ๆ ไม่ถูกนายจ้างเบี้ยว เนื่องจากงานเยี่ยมจะเป็นตัวกลางถือเงินในระหว่างการทำงาน เมื่องานจบ ผู้จ้างงานตรวจ และกดอนุมัติงาน งานเยี่ยมจึงจะปล่อยเงินไปยังฟรีแลนซ์


มาใช้ชีวิต ในแบบที่อยากใช้ กันเถอะค่ะ ^ ^