งานที่ฟรีแลนซ์ลง หากไม่ใส่รายละเอียดอะไรเลย ใส่แต่หัวข้องาน ทีมงานจะไม่อนุมัติงานนะคะ เนื่องจาก ไม่มีรายละเอียดเพียงพอให้ผู้จ้างงานพิจารณาค่ะ

ถึงปล่อยอนุมัติงานไป คุณฟรีแลนซ์ก็จะไม่ได้รับการจ้างงานหรอกค่ะ

ดังนั้น เวลา post งาน รบกวนคุณฟรีแลนซ์ช่วยใส่รายละเอียดให้ครบให้มากที่สุดด้วยนะคะ


ปล. งานเยี่ยมไม่อนุญาตให้ลงรายละเอียดที่เป็นรายละเอียดส่วนตัว หมายเลขติดต่อ ชื่อ website หรือชื่อที่บ่งบอกชื่อบริษัท ร้านค้า Facebook และอื่นๆ รวมถึงรูปที่บอกชื่อบริษัทนะคะ


เงินไหลมา เทมา ทุกท่านนะคะ ^ ^

กราบสวัสดีค่ะ

ทีมงาน งานเยี่ยม

https://nganyiam.com/